Links

Hasseleta
 Forum
 Facebook

Algemeen
 Limburgse Gilde: De Limburgse Gilde overkoepelt de Limburgse studentenclubs te Leuven aangesloten bij het Seniorenkonvent.
 Seniorenkonvent: Dit lichaam, samengesteld uit de Verbondspraeses, de gildevoorzitters en de clubpraesides, stelt zich ten doel te ijveren voor een stijlvol gezelschapsleven. Een club aangesloten aan het SK, zoals Hasseleta, volgt de regels van de studentencodex en de statuten van het Seniorenkonvent.
 Steenkracht: een archief van het Leuvense studentenleven.